TIN TỨC

520/CĐCS-VP (Ngày 26/8/2022) v/v báo cáo tình hình chăm lo CNVCLĐ ngày Lễ Quốc khánh 2/9 và báo cáo quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV