TIN TỨC

538/KHLT/CSVN-CĐCS (Ngày 06/9/2022) Kế hoạch liên tịch Phát động phong trào “Thi đua nước rút 04 tháng cuối năm 2022” nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm..