TIN TỨC

565/BC-CĐCS (Ngày 10/11/2021) Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quý III, phương hướng hoạt động quý IV năm 2021