TIN TỨC

585/GM-CĐCS (Ngày 22/9/2023) Giấy mời dự Hội nghỉ tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” – Cập nhật lại ngày 26/9/2023