TIN TỨC

607/TB-CĐCS (Ngày 06/10/2023) v/v Triệu tập dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII