TIN TỨC

634/KH-CĐCS (Ngày 24/10/2022) Kế hoạch thăm hỏi, động viên, khen thưởng các tập thể và CNVCLĐ tại các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút…