TIN TỨC

635/TB-CĐCS (Ngày 19/10/2023) Thông báo triệu tập dự hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH TLĐLĐVN khóa XIII; Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của BCH, BTV và Thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX, NK 2023-2028