TIN TỨC

638/CĐCS-CSPL (Ngày 19/10/2023) v/v tổ chức thăm hỏi, động viên, khen thưởng Phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023