TIN TỨC

697/CĐCS-TGNC (Ngày 13/11/2023) v/v hưởng ửng cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam