TIN TỨC

709/HD-CĐCS (Ngày 28/11/2022) Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2023)