TIN TỨC

74/CĐCS-TGNC (Ngày 01/03/2021) v/v vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19