TIN TỨC

783/TM-CĐCS (Ngày 20/12/2023) Thư mời các đ/c UV.BCH, UV.UBKT, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ Ba (khóa IX), nhiệm kỳ 2023-2028 (mở rộng) và Tổng kết công tác năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024