TIN TỨC

825/KHLT/CSVN-CĐCS (Ngày 29/12/2023) Kế hoạch liên tịch Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024