TIN TỨC

89/CĐCS (Ngày 02/03/2023) v/v duyệt hồ sơ đại hội công đoàn các đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028