TIN TỨC

Việc làm cho lao động nữ: Vẫn còn nhiều rào cản

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao trên thế giới với 72%. Tuy nhiên, họ đối mặt với nhiều rào cản, thách thức, xuất phát từ định kiến giới, đặc điểm thể lực, trách nhiệm với gia đình…

Nhóm Phóng Viên

Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn

Từ khoá: