ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công Đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

TRẦN QUỐC CHÍ

Phó Chủ tịch Công đoàn

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chủ tịch Công đoàn

TẠ ANH DŨNG

Phó Chủ tịch Công đoàn

GIỚI THIỆU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHẤP HÀNH, UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
I. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Nguyễn Thị Thanh ThúyChủ tịch, BT.ĐTN0917 572727nttthuy@donaruco.vn
2Trần Quốc ChíPhó chủ tịch0915 770968tqchi@donaruco.vn
3Tạ Anh DũngPhó chủ tịch, CN UBKT0907 131107tadung@donaruco.vn
4Lê Văn CườngUV.BTVlvcuong@donaruco.vn
5Nguyễn Thị Ánh TuyếtUV.BTV0908 118778ntatuyet@donaruco.vn
6Lê Nguyễn Thùy DươngPhó Chủ Nhiệm.UBKT, UV.BCH0908 569333lntduong@donaruco.vn
7Nguyễn Văn ThạnhUV.BCH, Phó Tổng Giám đốc0913 942564nvthanh@donaruco.vn
8Lê Minh TuấnUV.BCH, Chủ tịch Công đoàn Cao su0987 103 909minhtuanntcm@gmail.com
9Nguyễn Thành SơnUV.BCH, Tổng Giám đốc0918 154477sonlokiz08@gmail.com.
10Võ Thị Quỳnh TiênUV.BCH, Phó P.TCKT0386 557779vtqtien@donaruco.vn
11Nguyễn Ngọc ĐanUV.BCH, Chủ tịch Công đoàn Cao su Nông trường An Lộc0918 026 174dancaosuanloc@gmail.com
12Nguyễn Huỳnh Thế NgaUV.BCH, Chủ tịch Công đoàn Cao su Nông trường Túc Trưng0912 151022nhtnga@donaruco.vn
13Nguyễn Thị Như QuỳnhUV.BCH0983 440 550nhuquynhcsdn@gmail.com
14Ngô Thị Tuyết NhiUV.BCH,Chủ tịch Công đoàn Cao su Nông trường An Viễng0799 833286nttnhi@donaruco.vn
15Trần Bảo HuyUV.BCH, Chủ tịch Công đoàn Cao su Nông trường Hàng Gòn0971 563 142tranbaohuy.ktcs@gmail.com
II. ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA
1Tạ Anh DũngPhó chủ tịch, CN UBKT0907 131107tadung@donaruco.vn
2Lê Nguyễn Thùy DươngPhó Chủ nhiệm.UBKT, UV.BCH0908 569333lntduong@donaruco.vn
3Dương Văn ThuPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su Nông trường Long Thành0902 603169vanthu80@yahoo.com.vn
4Huỳnh Ngọc Bảo ChâuPhó Chủ tịch Công đoàn Cao su cơ quan0908 075307hnbchau@donaruco.vn
5Lê Minh HảiPhó phòng.TTBVQS