Đội ngũ công nhân cao su giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, cần cù lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đội ngũ CNVC-LĐ ngành Cao su tuyệt đại đa số đều tin tưởng vào sựlãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào quá trình phát triển đi lên của Tập đoàn, thực sự phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đơn vị.

Ngành Cao su nói chung, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (CNCS VN) nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, nơi có cao su đứng chân thường xuyên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tận tình; đồng thời, kết hợp với sự lãnh đạo nhanh nhạy, sáng suốt của các cấp lãnh đạo, sự đoàn kết đồng sức, đồng lòng của đội ngũ CNVC-LĐ đã góp phần đưa Tập đoàn CNCS VN không ngừng phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đời sống CNVC-LĐ trong ngành không ngừng được cải thiện nâng cao, Công đoàn Cao su Việt Nam không ngừng kiện toàn bộ máy, nâng chất hoạt động công đoàn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn các cấp là phải làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Trích bài viết của Ông Đặng Ngọc Tùng – Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam