VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Nội dung Loại văn bản Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2023)

102 img img

595/KH-CĐCS (Ngày 29/9/2023) Kế hoạch Tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

75 29/09/2023 img img

90/KT-CĐCS (Ngày 22/9/2023) Quyết định v/v khen thưởng Chương trình 1 triệu sáng kiến

84 22/09/2023 img img

587/HD-CĐCS (Ngày 25/9/2023) Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2023

94 25/09/2023
15/01/2024
img img

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2023 đến 01/10/2023) – Cập nhật lần 2 lúc 08:20 ngày 29/9/2023

139 25/09/2023 img img

585/GM-CĐCS (Ngày 22/9/2023) Giấy mời dự Hội nghỉ tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” – Cập nhật lại ngày 26/9/2023

125 22/09/2023 img img

583/QĐ-CĐCS (Ngày 22/9/2023) Quyết định v/v ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công đoàn Cao su Việt Nam

73 22/09/2023 img img

581/CĐCS-CSPL&QHLĐ v/v Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ và sửa đổi, bổ sung của quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 của TLĐ

66 22/09/2023
15/02/2024
img img

Quyết định 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

40 20/09/2023 img img

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 575/CĐCS (Ngày 20/9/2023) v/v cung cấp thông tin để xây dựng danh bạ điện tử

104 20/09/2023
05/10/2023
img img

575/CĐCS (Ngày 20/9/2023) v/v cung cấp thông tin để xây dựng danh bạ điện tử

116 20/09/2023
05/10/2023
img img

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 (Điều chỉnh lần 2 lúc 10:15′ ngày 19/9/2023)

119 18/09/2023 img img
Lượt tải:84
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 22/09/2023
Lượt tải:116
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 20/09/2023
Hạn nộp: 05/10/2023