VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Nội dung Loại văn bản Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Lịch công tác tuần 09 (từ ngày 26/02/2024) điều chỉnh lần 01, lúc 17:17′ ngày 25/02/2024

7 24/02/2024 img img

105/GTT-CĐCS (Ngày 22/02/2024) Giây triệu tập Đại biểu dự Hội nghị tập huấn chế độ Kế toán Công đoàn và phần mềm kế toán Công đoàn

17 22/02/2024 img img

104/CTr-CĐCS (Ngày 22/02/2024) Chương trình Hành động đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

44 22/02/2024 img img

102/QĐ-CĐCS (Ngày 22/02/2024) Quyết định v/v sắp xếp lại khối thi đua của Công đoàn Cao su Việt Nam

65 22/02/2024 img img

101/KH-CĐCS (Ngày 22/02/2024) Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)

32 22/02/2024
05/08/2024
img img

100/CĐCS-CSPL (Ngày 22/02/2024) v/v báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho lao động dân tộc thiểu số

50 22/02/2024
23/02/2024
img img

Biểu mẫu kèm theo Văn bản số 97/CĐCS-CSPL&QHLĐ (Ngày 21/02/2024) v/v cung cấp thông tin cán bộ Phụ trách tư vấn pháp luật

55 21/02/2024
08/03/2024
img img

97/CĐCS-CSPL&QHLĐ (Ngày 21/02/2024) v/v cung cấp thông tin cán bộ Phụ trách tư vấn pháp luật

81 21/02/2024
08/03/2024
img img

96/CĐCS-CSPL (Ngày 21/02/2024) v/v gửi báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng TLĐ, CĐCSVN

62 21/02/2024
27/02/2024
img img

94/CĐCS (Ngày 20/02/2024) v/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2028 – 2033

66 20/02/2024
30/04/2024
img img

93/HD-CĐCS (Ngày 19/02/2024) Hướng dẫn Tổ chức hoạt đồng chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

89 19/02/2024
11/03/2024
img img

Lịch công tác tuần 08 (từ ngày 19/02/2024) điều chỉnh lần 3 lúc 09:20′ ngày 21/02/2024

130 17/02/2024 img img
Lượt tải:50
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 22/02/2024
Hạn nộp: 23/02/2024
Lượt tải:81
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 21/02/2024
Hạn nộp: 08/03/2024
Lượt tải:62
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 21/02/2024
Hạn nộp: 27/02/2024