ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

NGUYẾN VĂN TOÁN

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan

VÕ THỊ MỸ HẠNH

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan

GIỚI THIỆU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
IỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Nguyễn Văn ToánChủ tịch0988 803 079nvtoan@congdoancaosu.vn
2Võ Thị Mỹ HạnhPhó Chủ tịch0909 622 966vtmhanh@congdoancaosu.vn
3Phạm Thị Hồng ThủyỦy viên Ban Chấp hành0913 829 296pththuy@congdoancaosu.vn
4Phạm Huy PhongỦy viên Ban Chấp hành0918 559 056phphong@congdoancaosu.vn
5Lê Kim YếnỦy viên Ban Chấp hành0983 220 584lkyen@congdoancaosu.vn
6Phạm Minh SangỦy viên Ban Chấp hành0984 169 666pmsang@congdoancaosu.vn
7Lê Quan PhúỦy viên Ban Chấp hành0909 382 858lqphu@congdoancaosu.vn
IIỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA
1Phạm Huy PhongChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan0918 559 056phphong@congdoancaosu.vn
2Nguyễn Thùy TrangUV. UBKT Công đoàn Cơ quan0914 087 997nttrang@congdoancaosu.vn
3Võ Việt Như NguyễnUV. UBKT Công đoàn Cơ quan0766 622 669vvnnguyen@congdoancaosu.vn