ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Chủ tịch

HÀ ANH THỌ

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU