ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN VĂN HÀO

Chủ tịch

ĐỖ THỊ THU SƯƠNG

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU