ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp & Xuất nhập khẩu Cao Su

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

TRIỆU THỊ HỒNG HOA

Chủ tịch

GIỚI THIỆU