ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN KIM TRỌNG

Chủ tịch

GIỚI THIỆU