ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

ĐỖ TRUNG HẢI

Chủ tịch

VÕ MINH TÂN

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU