ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

PHẠM MINH TRUNG

Chủ tịch

DƯƠNG MINH THUYẾT

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU