ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty Cổ phần VRG – Đắk Nông

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

HỨA NGỌC THẠNH

Chủ tịch

GIỚI THIỆU