ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

TRƯƠNG CÔNG TÂM

Chủ tịch

LÊ HỒ TỐ TRINH

Phó Chủ tịch

GIỚI THIỆU