ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Tạp chí Cao su Việt Nam

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

Phan Thị Huyển

Chủ tịch Công đoàn

Hứa Thị Quỳnh Trang

Phó Chủ tịch Công đoàn

GIỚI THIỆU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
IỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Phan Thị HuyểnChủ tịch Công đoàn0936 266 229huyenphan197502@gmail.com
2Hứa Thị Quỳnh TrangPhó Chủ tịch Công đoàn0903 399 819thienbinh.htqt@gmail.com
3Trần Huỳnh Ngọc CẩmỦy viên Ban Chấp hành0909 304 789ngoccam@tapchicaosu.vn
4Nguyễn Thị ĐượmỦy viên Ban Chấp hành0962 673 854duomnguyentccs@gmail.com
5Nguyễn Thị Phương ThúyỦy viên Ban Chấp hành0938 353 669phuongthuy.tapchicaosu@gmail.com