ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Trung tâm Y tế Cao su

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Đình Tuấn

Chủ tịch

GIỚI THIỆU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHẤP HÀNH TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
IỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Nguyễn Đình TuấnChủ tịch Công đoàn0909896935minhnhat204@gmail.com
2Phan Thị Minh TâmỦy viên Ban Chấp hành0909925540phantam7211@yahoo.com
3Lê Thị Hoàng VânỦy viên Ban Chấp hành0909209177hoangvanle27@gmail.com