ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN

Bùi Đình Ninh

Chủ tịch Công đoàn

Lê Song Hào

Phó Chủ tịch Công đoàn

GIỚI THIỆU

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
IỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Bùi Đình NinhChủ tịch Công đoàn0913636334dinhninh@ric.edu.vn
2Lê Song HàoPhó Chủ tịch Công đoàn0972137613songhao@ric.edu.vn
3Bùi Thanh HồngỦy viên Ban Chấp hành0973931151thanhhong@ric.edu.vn
4Lê Sỹ ThếỦy viên Ban Chấp hành0916119579sythe@ric.edu.vn
5Phan Thị ThoaỦy viên Ban Chấp hành0386232565phanthoa@ric.edu.vn
6Nguyễn Văn PhongỦy viên Ban Chấp hành0937372898vanphongdx@gmail.com
7Lê Văn PhươngỦy viên Ban Chấp hành0918880386vanphuong@ric.edu.vn