CÂU HỎI

CÂU HỎI

Đặt câu hỏi

Xin cho hỏi phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm những gì ? Trường hợp nào người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân?

Người gửi: Giấu tên 03/08/23

Câu trả lời

Trả lời:
1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.
Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:
– Phương tiện bảo vệ đầu;
– Phương tiện bảo vệ mắt, mặt;
– Phương tiện bảo vệ thính giác;
– Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp;
– Phương tiện bảo vệ tay, chân;
– Phương tiện bảo vệ thân thể;
– Phương tiện chống ngã cao;
– Phương tiện chống điện giật, điện từ trường;
– Phương tiện chống chết đuối;
– Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác.
2. Người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:
– Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu;
– Tiếp xúc với bụi và hoá chất độc hại;
– Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu:
+ Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại;
+ Phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối;
+ Các yếu tố sinh học độc hại khác;
– Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí; làm việc trên sông nước, trong rừng hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.
Bên cạnh đó, để tiện cho quá trình thực hiện chế độ này, Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 01 danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại để người sử dụng lao động có thể căn cú vào đó thực hiện chế độ cho người lao động.