Media

TIN TỨC

Nữ Cơ quan CĐCS VN hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

Các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" và chào mừng kỷ niệm ngày...

Clip: 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Hướng dẫn đăng ký chương trình 75 nghìn sáng kiến của TLĐ tổ chức...

Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi Lần II – Năm 2019

Hội thi dành cho chủ tịch công đoàn các đơn vị ngành Cao su Việt...

Bài hát: Cao su Việt Nam. Tác giả: Phạm Minh Tuấn

Bài hát được chọn là ca khúc truyền thống ngành Cao su Việt Nam...

Tiểu phẩm: Chuyện xen canh

Thí sinh: Võ Quốc Hùng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú...