Tag Archives: bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

TIN TỨC

Ông Phạm Hải Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VRG

Ngày 12/9, VRG đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định về công tác...