Tag Archives: cao su Quảng Trị

TIN TỨC

Cao su Quảng Trị phấn đấu giữ vững đà tăng trưởng

Dấu mốc năm 2023 tổng sản lượng khai thác đạt 1.980,2 tấn, doanh thu 222,5...

Cao su Quảng Trị vượt cao kế hoạch được giao

Năm 2023, trước những khó khăn thách thức chung của ngành cao su, Công ty...