Tag Archives: Trần Hữu Thắng

TIN TỨC

Chuyện bàn tay vàng ở Cao su Chư Sê

11 năm qua tại các cuộc thi thợ giỏi, anh Trần Hữu Thắng luôn giành...