TIN TỨC

Biểu dương “Gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu” ngành cao su lần 3 – năm 2021

Vinh danh gia đình CNVC LĐ lần II năm 2015. Ảnh: Tùng Châu.

Hội nghị nhằm biểu dương tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVC – LĐ tiêu biểu ngành cao su, đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Thông qua Hội nghị khẳng định vai trò của gia đình CNVC-LĐ trong việc gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của đơn vị; bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình CNVC – LĐ trong xây dựng VRG phát triển bền vững nói riêng và góp phần xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nói chung.

Hội nghị dự kiến tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.

NGUỒN: TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM