TIN TỨC

Cao su Bình Thuận về trước kế hoạch sản lượng 20 ngày

Ngày 11/12, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố hoàn thành kế hoạch (KH) sản lượng khai thác, về trước 20 ngày. Dự kiến hết năm 2023, công ty khai thác 4.982 tấn (vượt 6% KH), duy trì là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn của VRG. Doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn so năm 2022, đặc biệt là thu nhập người lao động vượt 10% so với năm 2022.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng Cao su Bình Thuận

Với nhiều giải pháp vượt khó, dự kiến năm 2023, Cao su Bình Thuận tiêu thụ 12.800 tấn (vượt 19,6% KH). Tổng doanh thu 511,24 tỷ đồng; trong đó doanh thu cao su 428,24 tỷ đồng. Giá bán bình quân 33,8 triệu đồng/tấn; giá thành 30,748 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận trước thuế 69,96 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận cao su 16,1 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 38,13 tỷ đồng.

Các tập thể nhận khen thưởng tại buổi lễ

Công ty ổn định đời sống, đảm bảo việc làm cho 1.132 lao động. Tổng quỹ lương năm 2023 là 91,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân ước đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty phối hợp Công đoàn chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, đối thoại… Góp phần giúp NLĐ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Phòng Quản lý Kỹ thuật và Phòng Thanh tra Bảo vệ Quân sự công ty nhận khen thưởng tại buổi lễ
Tại buổi lễ, lãnh đạo công ty đã khen thưởng 182 triệu đồng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện tốt kế hoạch SXKD của công ty.
Công đoàn công ty trao thưởng tại buổi lễ
THIÊN HƯƠNG – CTV

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: