TIN TỨC

Cao su Dầu Tiếng phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024

Ngày 24/1, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tỉnh ủy Bình Dương tặng hoa chúc mừng hội nghị
VRG tặng hoa chúc mừng hội nghị

Trong năm qua, Ban Lãnh đạo Cao su Dầu Tiếng và đội ngũ cán bộ công nhân lao động công ty đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, chủ động thực hiện các giải pháp sáng tạo trong điều hành quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, giảm các chi phí không cần thiết, nhằm quản lý giá thành, suất đầu tư, tranh thủ giá bán, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, việc làm, tiền lương và thu nhập đối với người lao động. Bên cạnh đó, công ty đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động NLĐ đồng hành, chia sẻ những khó khăn cùng công ty, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXJD được Tập đoàn giao năm 2023. Kết quả, tng doanh thu 1.589,87 tỷ đồng, đạt 80,10% KH. Trong đó, doanh thu cao su: 1.145,12 tỷ đồng, đạt 84,99% KH (trong đó kim ngạch xuất khẩu là 27,33 triệu USD) với giá bán bình quân 34,92 triệu đồng/tấn.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG đã ghi nhận sự nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu của Cao su Dầu Tiếng năm 2023

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục duy trì tốt việc quản lý rừng bền vững PEFC-FM cho diện tích 8.000 ha cây cao su, hệ thống giải trình trách nhiệm DDS cho toàn bộ diện tích vườn cây, hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm CoC cho 3 nhà máy chế biến mủ cao su. Tổ chức GFA đã đến đánh giá các hệ thống vào tháng 10/2023 và các hệ thống tiếp tục được duy trì chứng nhận.

Theo báo cáo tại hội nghị, tiền lương bình quân của người lao động là 8,06 triệu đồng/người/tháng, đạt 100,75% so với nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2023 là 8 triệu đồng/người/tháng. Tiền thưởng bình quân năm 2023 là 9 triệu đồng/công nhân. Công ty đã thực hiện công tác điều chỉnh sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động năm 2023 cho 375 trường hợp. Thực hiện công tác trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Bệnh nghề nghiệp năm 2023 là 114,82 tỷ đồng. Thưởng động viên cho cán bộ công nhân lao động nhân các ngày lễ trong năm là 13,47 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động trong toàn công ty với tổng chi phí thanh toán là 26,26 tỷ đồng.

Khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích cao
Khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích cao

Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi 2.058 lượt đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,17 tỷ đồng; giải quyết cho 35 hộ sửa chữa và xây mới với tổng kinh phí là 900 triệu đồng; hỗ trợ xây 05 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, sửa chữa 06 căn nhà và thăm 05 CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 450 triệu đồng; tổ chức cho 856 CB.CNLĐ đi tham quan du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt, Campuchia, Thái Lan theo kế hoạch với tổng tiền 4,8 tỷ đồng. Tổ chức trao kinh phí đến trường cho 58 cháu là con công nhân khó khăn và hỗ trợ 615 công nhân ứng lương đóng học phí trong năm học mới cho 784 cháu với tổng kinh phí 1,593 tỷ đồng.

Khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích cao
Khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích cao

Trong năm 2024, Cao su Dầu Tiếng phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu Tập đoàn giao, tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; phấn đấu tiền lương bình quân đạt từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên, thu nhập bình quân từ 9 triệu đồng/người/tháng trở lên. Công ty sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư… các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn để tận dụng lợi thế từ quỹ đất, thực hiện tốt công tác đất đai. Đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách và pháp luật liên quan khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất đai để chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ các nguồn lực khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dự án đầu tư. Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, cải tiến thủ tục, tăng cường công tác tổ chức, quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phương pháp làm việc khoa học, triệt để thực hành tiết kiệm; nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến. Linh hoạt điều hành trong công tác tiêu thụ sản phẩm giữa xuất khẩu và nội địa giữa hợp đồng dài hạn và hợp đồng chuyến phù hợp với biến đổi thị trường nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN tặng 35 phần quà cho CNLD khó khăn cho Cao su Dầu Tiếng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG đã ghi nhận sự nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu của Cao su Dầu Tiếng. Đồng thời ông cũng đề nghị các thành viên trong đội ngũ cần đoàn kết, chủ động tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, nâng cao hiệu suất sản xuất và quản lý chất lượng để đáp ứng được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu đề ra trong năm 2024.

HẰNG NY – ĐÀO PHONG

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: