TIN TỨC

Cao su Đồng Phú với phong trào thi đua vượt sản lượng giao khoán

Năm 2021 là năm khó khăn đối với ngành cao su do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đặc biệt ở các tỉnh phía nam, đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác tổ chức sản xuất của các đơn vị. Tuy nhiên với quyết tâm không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch năm, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua vượt sản lượng giao khoán năm 2021 với nhiều.

Phong trào thi đua vượt sản lượng giao khoán đã được đông đảo CB.CNVLĐ trong đơn vị đồng tình ủng hộ. Với nhiều cá nhân về sản lượng sớm từ rất sớm như anh Bùi Nam Hải công nhân khai thác tổ 1, Nông trường Tân Thành đã về trước kế hoạch 126 ngày; anh Nguyễn Đức công nhân tổ 2, Nông trường Tân Thành  đã về trước 125 ngày và rất nhiều tập thể, cá nhân có thành tích rất xuất sắc trong phong trào.

Với phương châm nhanh chóng, kịp thời động viên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Công đoàn công ty đã đến các tổ đội sản xuất để khen thưởng trực tiếp cho người lao động, điều đó tạo sự phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất. Kết quả qua phong trào Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty khen thưởng được 24 tập thể và 244 cá nhân với mức thưởng:  4 triệu đồng/tập thể  và 800 ngàn đồng/cá nhân, tổng tiền khen thưởng trên 290 triệu đồng.

Trong phong trào này CB.CNV Công ty cũng nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của Công đoàn Cao su Việt Nam với 02 tập thể là 2 tổ có thành tích tốt nhất đã được Công đoàn Ngành khen thưởng.

Đ/c Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi, động viên và trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân về trước kế hoạch

Với sự quan tâm, động viên kịp thời của Ban lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể CB.CNVLĐ công ty đã được đền đáp xứng đáng,  ngày 30/11/2021 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã hoàn thành kế hoạch sản lượng giao khoán của Tập đoàn và về trước kế hoạch 31 ngày trong niềm vui và phấn khởi của toàn thể CB.CNVLĐ.

Đ/c Nguyễn Ánh Tuyết – Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Đồng Phú trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân về trước kế hoạch

Nhìn chung, phong trào thi đua vượt sản lượng giao khoán thực sự đã mang lại động lực to lớn và góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời tạo không khí thi đua lao động sôi nổi trong công nhân lao động.

Ánh Tuyết