TIN TỨC

Cao su Nghệ An: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện kế hoạch năm 2023 trong bối cảnh nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của tập thể CB.CNV LĐ, Công ty CP ĐTPT Cao su Nghệ An đã tập trung các giải pháp, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ.

Trao đổi kinh nghiệm sử dụng máng che mưa, bảo vệ mủ tại NT 12/9

Xây dựng kế hoạch sát đúng, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Tuấn – TGĐ Cao su Nghệ An, cho biết, công ty đang quản lý, khai thác tổng diện tích cây cao su là 4.357,2 ha, trong đó, chăm sóc KTCB hơn 1.650 ha. Ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng và giao kế hoạch chăm sóc, khai thác chi tiết cho các NT; tổ chức cung ứng vật tư khai thác mủ để NLĐ tiến hành trang bị, đủ điều kiện để mở cạo khai thác khi vườn cây có bộ lá ổn định.

Quá trình tổ chức thực hiện, công ty thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tăng thời gian bám nắm vườn cây; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch giao hàng tháng, hàng quý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Đối với công tác chăm sóc vườn cây, đơn vị thắt chặt công tác quản lý suất đầu tư, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện chi phí nhân công, vật tư, phân bón  nhằm tránh lãng phí, thất thoát vật tư, theo dõi, quản lý chi phí đầu tư theo trần suất đầu tư và dự toán hàng năm đã được HĐQT công ty phê duyệt, Tập đoàn thỏa thuận vốn hàng năm. Trong năm, thực hiện chăm sóc, bảo vệ vườn cây là 11.676,72 công, đạt 100% kế hoạch (KH), công tác chăm sóc trên vườn cây KTCB hoàn thành, vườn cây sinh trưởng tốt.

Vợ chồng Xồng Bá Giờ (dân tộc H’Mông) – Công nhân khai thác Đội 4, NT Quế Phong luôn hoàn thành sản lượng được giao

Nhờ công tác xây dựng kế hoạch sát đúng, kết hợp với việc tổ chức thực hiện SXKD phù hợp, nên công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, KH đề ra. Theo đó, tổng doanh thu thực hiện hơn 82,5 tỷ đồng (đạt 81,88% KH); nộp ngân sách gần 2,6 tỷ đồng (đạt 85,08% KH).

Dự kiến đến ngày 31/12, công ty khai thác được 2.500 tấn mủ (đạt 100% KH), năng suất trung bình ước đạt 0,92 tấn/ha. Trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh cũng giành nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng chế biến, tiêu thụ ước đạt 2.600 tấn (đạt 92,85% KH); giá bán bình quân 31,74 triệu đồng/tấn.

Trong năm, công ty đã chủ động thực hiện xây dựng một số công trình cụm nhà ở cho công nhân cạo mủ vùng khó khăn. Theo đó, xây dựng hoàn thành 8 cụm nhà công nhân khai thác mủ; di chuyển cụm nhà ở công nhân Đội 2, NT Anh Sơn 2 ra khỏi vùng sạt lở; nâng cấp, mở rộng cụm nhà ở công nhân cạo mủ Đội 2, NT 12/9; điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục tại nhà văn phòng  Đội 1, NT Anh Sơn 1 và văn phòng NT Anh Sơn 2.

Vườn cao su tại NT Anh Sơn

Tạo đà cho năm 2024 có lợi nhuận

Công ty SXKD phát triển đã tạo điều kiện để 504 lao động có việc làm, thu nhập ổn định, các chế độ chính sách, quyền lợi của NLĐ luôn được đảm bảo. Theo đó, lương bình quân năm 2023 gần 7,6 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024, công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cụ thể, phấn đấu tổng doanh thu đạt 110,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 5,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 4,1 tỷ đồng.

Năm mới 2024 cận kề, tập thể CB.CNV LĐ Cao su Nghệ An tiếp tục đoàn kết, sát cánh cùng nhau đẩy mạnh SXKD ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao.

                                                                                        ANH BÌNH

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: