TIN TỨC

Cao su Phước Hòa: Sôi nổi thi đua nước rút và phát huy sáng kiến hoàn thành nhiệm vụ

Những tháng cuối năm, Công ty CPCS Phước Hòa đẩy mạnh rộng khắp phong trào thi đua nước rút và “Sáng kiến – Cải tiến – Tiết kiệm”. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công nhân chế biến Cao su Phước Hòa hăng hái thi đua nước rút những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ Phong
Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Trong không khí lao động hăng say của công nhân lao động ở Đội 2, NT Nhà Nai, ông Lê Bá Tĩnh – Đội trưởng Đội 2 tâm sự, ngay sau khi công ty phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm, đơn vị đã triển khai thực hiện trong toàn đội khai thác, với tinh thần quyết tâm cao, Đội 2 dự kiến sẽ vượt khoảng 20% so với kế hoạch được giao, để góp phần nâng cao tiền lương cho công nhân vào những tháng cuối năm.

Ông Trần Văn Phong – Phó Giám đốc NT Lai Uyên chia sẻ: “Tuy tình hình thời tiết những tháng cuối năm không thuận lợi nhưng với tinh thần quyết tâm cao, tập thể NT sẽ cố gắng vượt ít nhất 8%. Qua đó, không chỉ nâng cao tiền lương cho NLĐ mà còn góp phần cùng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 được Tập đoàn giao”.

Nhằm động viên, khích lệ NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo ngày công lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023 và chăm lo đời sống, tăng thu nhập cho NLĐ, ban lãnh đạo và Công đoàn công ty đã triển khai công tác phối hợp về khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là những tháng nước rút cuối năm. Nhờ vậy, khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa rộng khắp, thu hút được người lao động tham gia hiệu quả trong toàn đơn vị và xây dựng công ty phát triển ổn định.

Nhiều sáng kiến tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất

Bên cạnh thi đua nước rút, phong trào “Sáng kiến – Cải tiến – Tiết kiệm” cũng góp phần giúp công ty nâng cao hiệu quả SXKD. Vừa qua, sáng kiến “Nâng cấp máy Mooney Negretti không phù hợp với tiêu chuẩn thành máy đo Mooney phù hợp với TCVN 6090- 1:2015” do anh Đoàn Sơn Long – Phòng Quản lý Chất lượng (QLCL) công ty làm chủ nhiệm đề tài sáng kiến đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Sáng kiến này đã thay thế một số linh kiện, thiết bị kỹ thuật để máy đo Mooney Negretti cũ đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 6090- 1:2015, nâng cao tính tiện ích cho người sử dụng và đáp ứng nhu cầu công việc kiểm nghiệm của phòng QLCL, đặc biệt cao điểm những tháng cuối năm. Không chỉ nâng cao hiệu quả công việc, sáng kiến này còn mang lại lợi ích kinh tế cho công ty, tiết kiệm hơn 346 triệu đồng chi phí đầu tư máy đo Mooney mới.

Hay như sáng kiến “Tái sử dụng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) Bố Lá – Ly Tâm cho nhà máy chế biến mủ cao su Bố Lá – Ly Tâm” của nhóm tác giả Phòng Công nghiệp và Nhà máy Chế biến Bố Lá. Sau khi được triển khai áp dụng, với sáng kiến này giúp tái sử dụng nước thải sau xử lý tại HTXLNT Bố Lá – Ly Tâm đạt QCVN 01-MT/2015- BTNMT vào mục đích sản xuất, rửa xe, skim… ở Nhà máy chiến biến mủ cao su Bố Lá và Ly Tâm góp phần tiết kiệm khoảng 21.289 m3 nước với giá trị khoảng 110 triệu. Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường hạn chế khai thác nước ngầm và sự phát triển bền vững của công ty.

Nhờ thực hiện tốt 2 phong trào thi đua nước rút và phát huy sáng kiến, trong giai đoạn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Cao su Phước Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chăm lo tốt đời sống NLĐ.

ĐỨC THUẬN

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: