TIN TỨC

Cao su Tây Ninh xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Ngày 19/1, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết SXKD năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023 với nhiều khó khăn. Tuy vậy, Cao su Tây Ninh vẫn xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu SXKD và đảm bảo đời sống cho NLĐ.

Các tập thể xuất sắc được VRG khen thưởng

Theo báo cáo tại Hội nghị, Cao su Tây Ninh hiện đang quản lý 7.114 ha cao su, trong đó vườn cây kinh doanh 4.155 ha. Năm 2023, sản lượng Tập đoàn giao cho Cao su Tây Ninh là 8.000 tấn. Đến hết năm, công ty khai thác đạt tổng sản lượng 8.782 tấn, vượt 9,77% kế hoạch. Công ty chế biến được 15.4167 tấn, vượt 60,6% kế hoạch, tiêu thụ 10.630 tấn, vượt 23,6% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 425,44 tỉ đồng, vượt gần 13% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hơn 71,4 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 45,5 tỉ đồng. Năm 2023, công ty chia cổ tức 7,5%.

Toàn cảnh Hội nghị

Riêng tại dự án Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp PTCS, diện tích vươn cây khai thác năm 2023 là 5.219 ha. Sản lượng khai thác đạt 6.475 tấn, vượt gần 44% KH; chế biến và tiêu thụ vượt hơn 37% kế hoạch; tổng doanh thu 196.892 tỉ đồng, vượt 17,6% KH; lợi nhuận trước thuế 12,4 tỉ đồng, vượt hơn 61% KH.

Ông Nguyễn Hồng Thái – TGĐ công ty báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, năng suất vườn cây đạt 2,11 tấn/ha. Đây là năm thứ 18 Cao su Tây Ninh đạt năng suất hơn 2 tấn/ha. Trong đó Nông trường Cầu Khởi và Nông trường Bến Củi nhiều năm đạt năng suất trên 2 tấn/ha. Riêng tại Nông trường Cầu Khởi, có 2 tổ đạt năng suất trên 3 tấn/ha.

Tập thể xuất sắc nhận bằng khen VRG

Bên cạnh đảm bảo nhiệm vụ SXKD, Cao su Tây Ninh còn tạo việc làm ổn định cho 1.325 lao động với thu nhập hơn 10,5 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách cho NLĐ được công ty thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, các khoản chi bồi dưỡng độc hại, trang bị bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca luôn được đảm bảo cho NLĐ.

Phó TGĐ VRG Đỗ Hữu Phước trao bằng khen VRG cho tập thể lao động xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ VRG nhận định, năm 2023, ngành cao su gặp nhiều khó khăn. Tập thể ban lãnh đạo và NLĐ Cao su Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tốt trong SXKD. Năm 2023 là năm thứ 18 Cao su Tây Ninh có năng suất vườn cây 2 tấn/ha. Đây là sự nỗ lực, phấn đấu, xây dựng vun đắp của bao thế hệ cán bộ, NLĐ để năng suất vườn cây ổn định. Và với những thành quả đó, tin rằng Cao su Tây Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

Phó TGĐ VRG Đỗ Hữu Phước phát biểu tại Hội nghị

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, theo đó huyện Dương Minh Châu và Gò Dầu là vùng đô thị, Khu Công nghiệp Dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt quy hoạch 2 khu công nghiệp Thạnh Đức, Bến Củi và sắp tới là KCN Hiệp Thạnh (do Tập đoàn làm chủ đầu tư trực tiếp). Một phần diện tích Cao su sẽ được chuyển đổi sang ngành nghề khác. Đây là cơ hội cũng là thách thức đối với Cao su Tây Ninh. Ông Đỗ Hữu Phước đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty CP Cao su Tây Ninh xây dựng đề án, cơ cấu lại kế hoạch, chiến lược phát triển mới phù hợp, đồng hành với chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, Cao su Tây Ninh sẽ đăng ký làm chủ đầu tư các dự án từ đất cao su chuyển đổi để tận dụng lợi thế, đón đầu cơ hội với các ngành nghề mới mà Cao su Tây Ninh có thể đảm đương được.

Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút
Các tập thể xuất sắc nhận bằng khen của công ty

ĐÀO PHONG

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: