TIN TỨC

Chỉ đạo mới nhất về việc chi trả lương hưu sau khi tăng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 2664 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Chỉ đạo mới nhất về việc chi trả lương hưu sau khi tăng
Người lao động đến lương hưu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Theo đó, ngày 29.6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các quy định tại Nghị định và Thông tư được thực hiện từ ngày 1.7.

Về văn bản số 2122/BHXH-CSXH ngày 12.7.2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội: “Tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, Bộ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH nêu trên, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

Nguồn: Báo Lao động

LƯƠNG HẠNH (BÁO LAO ĐỘNG)