TIN TỨC

Công đoàn Cao su Phú Riềng chăm lo tốt cho người lao động

Đó là nhận định của ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết phong trào CNVC LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức ngày 12/3.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Thành Lai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao thưởng tại hội nghị

Công đoàn Cao su Phú Riềng đã có nhiều hoạt động nổi bật, luôn hướng về cơ sở, hướng về NLĐ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, động viên NLĐ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (bên trái) và ông Lưu Thế Doanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Cao su Phú Riềng trao thưởng tại hội nghị

Với thu nhập bình quân của gần 4.900 lao động năm 2023 đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng, Cao su Phú Riềng đã thực hiện vượt 31,9% so với Nghị quyết Hội nghị người lao động đã đề ra. Tiếp tục là một trong những đơn vị có thu nhập bình quân cao trong khối trồng khai thác chế biến mủ cao su trong toàn Tập đoàn.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (bên phải) và ông Đào Quang Đán – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng trao thưởng tại hội nghị

Năm 2023, công ty đã đạt thành tích cao và toàn diện, những thành quả đó là công lao đóng góp của tập thể CB.CNV LĐ đang hăng say thi đua lao động sản xuất, là sự kế thừa truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển.

Năm qua, Cao su Phú Riềng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, chăm lo tốt cho NLĐ. Cụ thể: sản lượng khai thác 23.856 tấn, đạt 110,44% kế hoạch Tập đoàn giao, vượt 2.256 tấn. Năng suất vườn cây bình quân 2,17 tấn/ha, là năm thứ 18 liên tiếp trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Năng suất lao động bình quân 9,34 tấn/người/năm. Tổng sản lượng chế biến 30.145 tấn (vượt 2% KH).
Quang cảnh hội nghị

Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính và nộp ngân sách Nhà nước với những chỉ tiêu chính: sản lượng tiêu thụ 36.334 tấn (vượt 22,7% KH); tổng doanh thu 1.322 tỷ đồng (vượt 0,1% KH), trong đó doanh thu từ kinh doanh mủ cao su là 1.240 tỷ đồng (vượt 10,2% KH); tổng lợi nhuận trước thuế 130,8 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh cao su 73,5 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 96,8 tỷ đồng (vượt 15,7% KH). Năm 2023, công ty được Bộ Tài chính biểu dương là đơn vị nỗ lực vượt khó và có đóng góp lớn vào Ngân sách nhà nước.

Khen thưởng tại hội nghị

Hoạt động SXKD có hiệu quả, các chỉ tiêu được giao đều thực hiện vượt kế hoạch, do đó Cao su Phú Riềng đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ. Thu nhập bình quân NLĐ đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng (vượt 31,9% KH); thưởng quỹ lương 10%; thưởng ABC 2 triệu đồng/hệ số; tổng tiền thưởng cuối năm 75,47 tỷ đồng, bình quân trên 19,5 triệu đồng/người.

Quang cảnh hội nghị

Công đoàn công ty luôn quan tâm đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước cho người lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 số tiền 50,4 tỷ đồng; Giải quyết chế độ chính sách cho 440 người, với tổng số tiền trợ cấp trên 4 tỷ đồng; Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản 768 lượt người, số tiền 3,2 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí cho NLĐ để mua Bảo hiểm con người với số tiền 319 triệu đồng. Giải quyết chế độ nữ theo NĐ 145/NĐ-CP 5.087 lượt người với số tiền 983 triệu đồng. Cấp phát hàng bồi dưỡng độc hại 17.707 lượt người với số tiền 16,5 tỷ đồng; Bảo hộ lao động với 6.390 lượt người với số tiền 5,5 tỷ đồng. Tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Khen thưởng tại hội nghị

Công đoàn công ty thực hiện ăn giữa ca 20.000 đồng/người/ngày được trả bằng tiền cho 100% CNVC LĐ. Riêng 2 nhà máy tổ chức ăn giữa ca cho công nhân chế biến tại đơn vị. Tổng số tiền ăn giữa ca là 23,9 tỷ đồng. Công ty đã trích từ quỹ phúc lợi 1,4 tỷ đồng, phân bổ cho các đơn vị để Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ động hỗ trợ thăm hỏi hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình CNVC LĐ theo điều khoản của Thỏa ước Lao động Tập thể.

Quang cảnh hội nghị

Công tác an sinh, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi CNLĐ được quan tâm thực hiện tốt. Công ty tiếp tục hỗ trợ và tài trợ kinh phí khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Cao su Phú Riềng, đảm bảo cho bệnh viện duy trì hoạt động khám, chữa bệnh ổn định và chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động VHVN – TDTT luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm và tổ chức thường xuyên.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, CĐ các đơn vị trực thuộc công ty thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ NLĐ tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, đời sống tinh thần của NLĐ được duy trì ổn định, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp, phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên từ cấp công ty cho đến cơ sở.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024 Công đoàn Cao su Phú Riềng tiếp tục chung tay cùng chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và chăm lo tốt cho NLĐ, thi đau lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành cao su, 46 năm ngành thành lập công ty.

THIÊN HƯƠNG – ẢNH: THÁI HOÀNG

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam