TIN TỨC

Công đoàn Cao su Việt Nam phát triển hơn 5.600 đoàn viên công đoàn

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam đã phát triển được hơn 5.600 đoàn viên, đạt 343,75% so với chỉ tiêu được giao.