TIN TỨC

Công ty Cổ phần Cao su Sơn La đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

Với phương châm lấy thi đua làm động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao. Ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần cao su Sơn La đã tổ chức phát động phong trào thi đua, mỗi đơn vị trong Công ty luôn coi thi đua là việc thường xuyên, liên tục trong hoạt động sản xuất. Công ty tổ chức thi đua với nhiều hình thức như: thi đua giữa “cá nhân với cá nhân”, giữa “tập thể với tập thể”; thi đua nâng cao năng suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu Tập đoàn giao cho, đồng thời góp phần nâng cao đời sống cho người lao động.

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua mà các đơn vị trong Công ty luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28-10 được thành lập từ năm 2018 với công suất 6.000 tấn/năm, từ khi thành lập đến nay Nhà máy luôn hoạt động vượt quá công suất. Năm 2022, được Công ty giao kế hoạch chế biến 8.075 tấn, đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022 nhà máy đã chế biến được 6.413,400 tấn, đạt 79,918 % kế hoạch (riêng tháng 10/2022 kế hoạch Công ty giao 900 tấn, nhà máy chế biến được 902,685 tấn đạt 100,3 % vượt kế hoạch Công ty giao). Trong những tháng gần đây nhà máy thường xuyên hoạt động 3 ca liên tục.

Hình ảnh: Mủ thành phẩm mới ra lò.

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, công tác an toàn lao động trong Công ty cũng được quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao, Công ty đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án sản xuất linh hoạt và phù hợp. Duy trì triển khai hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện khó khăn, chủ động thích ứng với mọi hoạt động, tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Để xây dựng, vận hành và phát triển Nhà máy chế biến cao su như hiện nay Công ty và đội ngũ cán bộ, công nhân của nhà máy đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Ban lãnh đạo thường xuyên họp bàn để đưa ra phương án tháo gỡ tranh thủ sự chỉ đạo, thường xuyên liên lạc với các nhà máy khác trong ngành để học hỏi kinh nghiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ đi học tập, đi đào tạo tại các nhà máy tại Viện nghiên cứu cao su. Sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối kết hợp của các phòng chuyên môn Công ty, động viên cán bộ, công nhân viên lao động đoàn kết, đồng tâm thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao. Ngoài việc luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao, đơn vị luôn dành nhiều quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Tháng 10/2022 Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28-10 đã hoàn thành vượt kế hoạch Công ty giao. Phong trào đã trở thành động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tác giả:Lò Thị Lả – Công ty CP cao su Sơn La
Nguồn: https://hdtdkt.sonla.gov.vn/1445/53159/82394/656810/tin-tuc-su-kien/cong-ty-co-phan-cao-su-son-la-day-manh-phong-trao-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh