TIN TỨC

Cùng nhau làm thợ giỏi ở Cao su Chư Prông

Được ví như ‘kế sách giữ cho nồi cơm luôn đầy’, phong trào thi đua giúp nhau cùng làm thợ giỏi là sáng kiến độc đáo, sát thực tiễn, giúp cho 2.500 lao động của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông luôn chung mục tiêu duy trì vị thế lá cờ đầu của Tập đoàn Cao su Việt Nam trên vùng đất Tây Nguyên.

 

Nguồn: Truyền hình Nông nghiệp