TIN TỨC

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ GHI CHÚ
1 Phan Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam  
2 Võ Việt Tài Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV
3 Võ Việt Ngân Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV
4 Trương Thị Huế Minh Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV
5 Trương Minh Trung Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam UVTV
6 Nguyễn Văn Khánh Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV
7 Trần Viết Thành Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV
8 Trần Thị Hải Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam UVTV
9 Đỗ Minh Tuấn Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai UVTV
10 Lý Thiện Nữ Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng UVTV
11 Vương Đức Thông Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê UVTV
12 Mai Xuân Thạnh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị UVTV
13 Hà Văn Khương TV.HĐQT, Trưởng Ban QLKT Tập đoàn CNCS VN UVTV
14 Trần Văn Hậu Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Cao su Việt Nam UV BCH
15 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng ban CSPL Công đoàn Cao su Việt Nam UV BCH
16 Nguyễn Văn Toán Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam UV BCH
17 Phạm Minh Sang Chuyên viên Ban Tổ chức  Công đoàn Cao su Việt Nam UV BCH
18 Võ Thị Mỹ Hạnh Phó Trưởng ban Tài chính Công đoàn Cao su Việt Nam UV BCH
19 Phạm Thị Hồng Thủy Phó Trưởng ban Nữ công Công đoàn Cao su Việt Nam UV BCH
20 Trần Khắc Chung Trưởng ban LĐ-TL Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam UV BCH
21 Lê Văn Thắng Phó Trưởng ban TĐTT-VT Tập đoàn CNCS Việt Nam UV BCH
22 Mai Khánh Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa UV BCH
23 Nguyễn Thị Phi Nga Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa UV BCH
24 Lê Văn Thủy Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long UV BCH
25 Lê Thanh Nghị Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh UV BCH
26 Lưu Thế Doanh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng UV BCH
27 Võ Trần Minh Đăng Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh UV BCH
28 Đoàn Thị Kiều An Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên UV BCH
29 Nguyễn Ánh Tuyết P.Bí thư Đảng ủy, UV.BTV CĐ Công ty CP Cao su Đồng Phú UV BCH
30 Trần Văn Tiến Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông UV BCH
31 Bạch Thị Phương Chi Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk UV BCH
32 Lê Huy Phu Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang UV BCH
33 Trương Công Lực Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo UV BCH
34 Nguyễn Ngọc Mùi Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận UV BCH
35 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum UV BCH
36 Phạm Quốc Nhân Chủ tịch Công đoàn CTCP KCN Nam Tân Uyên UV BCH