TIN TỨC

Đề xuất miễn đoàn phí Công đoàn nếu lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ hai mươi mốt (khoá XII), ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày tờ trình về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Theo đó, để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2020, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Công văn số 808/TLĐ ngày 6.8.2020 về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên công đoàn. Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tiếp tục thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn cho đoàn viên công đoàn.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Anh cho hay, khi thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn theo Công văn số 808/TLĐ ngày 6.8.2020 của Tổng Liên đoàn, đoàn viên công đoàn đã gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách, vì vậy, chưa đáp ứng được mục đích chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn. Do vậy, thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã xây dựng 2 phương án về bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn và xin ý kiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phương án 1: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 808/TLĐ ngày 6.8.2020 của Tổng LĐLĐVN về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn. Cụ thể: “Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng từ ngày 27.4.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

Phương án 2: Ban hành văn bản mới về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn với nội dung: Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương trên.

Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng từ ngày 27.4.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

Ông Phan Văn Anh cho biết, sau khi gửi công văn xin ý kiến, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã nhận được ý kiến của 83 đơn vị, trong đó, số đơn vị đồng ý phương án 2 là 79 đơn vị. Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thực hiện theo phương án 2.

Các ý kiến tại hội nghị đều bày tỏ ủng hộ đối với phương án 2.

https://laodong.vn/cong-doan/de-xuat-mien-doan-phi-cong-doan-neu-luong-thap-hon-luong-toi-thieu-vung-926115.ldo

BẢO HÂN (báo lao động)