TIN TỨC

“Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn cho phù hợp với tình hình mới”

Đại hội CĐ CSVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028) dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 6/2023. Đây là đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định làm Đại hội điểm của khối CĐ các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Để rõ hơn về tiến độ cũng như nội dung, công tác chuẩn bị đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ CSVN, Cao su Việt Nam đã có buổi trao đổi với ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN, ông cho biết:

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN trao thưởng cho NLĐ tại Đại hội CĐ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Ảnh: Vũ Phong.

Sau khi tiếp nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Liên đoàn Lao động VN, CĐ CSVN đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để tổ chức Đại hội CĐ các cấp. Có thể nói, nhiệm kỳ này được tổ chức hết sức chặt chẽ, chu đáo cả về nội dung lẫn nhân sự. Hiện nay các kế hoạch đó vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.

Đại hội muốn thành công tốt đẹp thì khâu chuẩn bị rất quan trọng. Trong đó, công tác chuẩn bị về nội dung và nhân sự hết sức khắt khe. Tất cả những nội dung này được Tổng Liên đoàn Lao động VN hướng dẫn rất cụ thể. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn chi tiết đến các đơn vị thành viên. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình chuẩn bị này.

Theo đó, CĐ CSVN đã chia ra từng khu vực cụ thể để thành lập các đoàn công tác do các đồng chí thường trực làm trưởng đoàn phối hợp với lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trực tiếp để xét duyệt hồ sơ như: khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Tây Bắc; khối công nghiệp, dịch vụ, hành chính sự nghiệp.

Sự chuẩn bị đó sẽ tạo nên sự thành công của đại hội CĐ các cấp, góp phần to lớn vào thành công của Đại hội CĐ CSVN sắp tới. Đại hội IX CĐ CSVN cũng là đại hội sẽ chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Chúng tôi rất tự hào, tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào thế hệ lãnh đạo sắp tới của CĐ CSVN. Tất cả vì mục tiêu: “Ở nơi nào khó là có CĐ. Tất cả vì đời sống, việc làm, thu nhập cũng như các chế độ chính sách cho NLĐ”.

– Với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” của đại hội, ông có thể phân tích những nội dung mới của Đại hội IX CĐ CSVN?

Ông Phan Mạnh Hùng: Đại hội lần này nhằm tổng kết phong trào công nhân, hoạt động CĐ 5 năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho 5 năm tới gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới.

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị nói rất rõ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ phải phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, NLĐ và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để CĐ thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, có lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm thế giới”.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội CĐ Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An. Ảnh: Ng. Cường.

Trong thời gian tới, khi nước ta thực hiện các công ước quốc tế về lao động (trong đó có nội dung cho phép thành lập các tổ chức đại diện khác ngoài tổ chức CĐ Việt Nam cho NLĐ). Để thích ứng với tình hình mới, CĐ CSVN phải đổi mới về phương thức cũng như nội dung hoạt động; cán bộ CĐ phải có tâm, có tầm để khẳng định vai trò vị trí của tổ chức CĐ CSVN tại từng doanh nghiệp cụ thể để NLĐ đặt niềm tin vào tổ chức CĐ – nơi bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.

Nói rõ hơn, dự báo trong thời gian tới, ngành cao su vẫn gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan cũng như đặc thù của ngành, nhưng CĐ CSVN sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn và cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn bằng các phong trào công nhân để làm sao tổ chức SXKD có hiệu quả; nâng cao đời sống thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ. Trên cơ sở đó, các cấp CĐ khẳng định vị thế, vai trò và niềm tin của NLĐ.

Mục tiêu của CĐ phải là người phục vụ cho NLĐ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ. Muốn làm được tất cả những việc đó, tổ chức CĐ, cán bộ CĐ phải thực sự là người đầy tớ của NLĐ; đồng hành cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ với công nhân lao động; đi sâu, đi sát cơ sở; lấy nhu cầu của công nhân lao động để tổ chức các hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó cũng phải tập trung chăm lo tới đội ngũ cán bộ CĐ và tiềm lực của tổ chức CĐ các cấp.

– Tiến độ tổ chức Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ Cao su VN khóa IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028) ra sao, thưa ông?

Ông Phan Mạnh Hùng: Hiện nay, hệ thống tổ chức CĐ CSVN có 10 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 204 CĐ cơ sở. Trong đó: 52 CĐ cơ sở trực thuộc CĐ CSVN; 153 CĐ cơ sở trực thuộc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 63 CĐ cơ sở thành viên; 184 CĐ bộ phận; 1.943 tổ CĐ.

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023, sẽ hoàn thành Đại hội CĐ cơ sở thành viên trực thuộc CĐ cấp trên cơ sở và CĐ cơ sở trực thuộc CĐ CSVN. Tháng 4/2023 sẽ hoàn thành kế hoạch đại hội của 10 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; và tháng 6/2023 Đại hội CĐ CSVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028) sẽ được tổ chức.

– Xin trân trọng cảm ơn ông!

NG. CƯỜNG (thực hiện)

NGUỒN: http://tapchicaosu.vn/2023/03/24/doi-moi-phuong-thuc-hoat-dong-cong-doan-cho-phu-hop-voi-tinh-hinh-moi/